KİŞİSEL BİLGİLER

ŞUBELER
ADINIZ SOYADINIZ
DOĞUM TARİHİNİZ, YERİNİZ
CİNSİYETİNİZ
UYRUĞUNUZ
MEDENİ DURUMUNUZ

İLETİŞİM BİLGİLERİ

ADRESİNİZ
TELEFON NUMARANIZ
GSM
EV
DİĞER
E-MAİL

SAĞLIK BİLGİLERİ

SÜREKLİ BİR HASTALIĞINIZ VAR MI?

ÖĞRENİM DURUMU

EĞİTİM DÜZEYİ OKULUN ADI/YERİ BÖLÜMÜ/KONUSU ÖĞRENİM YILLARI
LİSE /
ÜNİVERSİTE /
YÜKSEK LİSANS /

YABANCI DİL BİLGİSİ

BİLDİĞİNİZ YABANCI DİLLER ÖĞRENDİĞİNİZ YER OKUMA YAZMA KONUSMA
orta iyi çok iyi orta iyi çok iyi orta iyi çok iyi

KURS - SEMİNER BİLGİLERİ

SERTİFİKA ALINMIŞ OLAN PROGRAM KONULARI ve TARİHLERİ
PROGRAM SÜRESİ ve PROGRAMI VEREN

İŞ TECRÜBESİ (EN SONDAN BAŞLAYARAK)

ŞU ANDA ÇALIŞIYOR MUSUNUZ?
İŞYERİNİN ADI İŞ ÜNVANINIZ VE GÖREVİNİZ ÇALIŞMA SÜRELERİ İŞTEN AYRILIŞ SEBEBİ
Başlama Tarihi Ayrılış Tarihi

BİLGİSAYAR BİLGİSİ

PROGRAMIN ADI

RESMİ BİLGİLER

SÜRÜCÜ BELGENİZ VAR MI?
EMEKLİ MİSİNİZ?
MECBURİ HİZMETİNİZ VAR MI?
HAKKINIZDA ADLİ SORUŞTURMA AÇILDI MI?
MAHKUMİYETİNİZ VAR MI?

TAMAMLAYICI BİLGİLER

ASKERLİĞİMİ:
MUAF İSE NEDENİ:
TECİLLİ İSE TARİHİ:

BAŞVURU YAPTIĞINIZ POZİYON:

BTA'YA DAHA ÖNCE GÖRÜŞMEYE ALINDINIZ MI?
TALEP ETTİĞİNİZ AYLIK NET ÜCRET TL
BEYAN

Kişisel verilerimin; BTA Food & Services Group A.Ş. (“BTA”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle BTA’nın yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; özgeçmişimin güncel pozisyon bakımından değerlendirilmesi ve/veya ilerleyen zamanlarda doğabilecek pozisyon ihtiyacına binaen yeniden değerlendirilmeye alınması amacıyla; BTA veya yetkilendirdiği veri işleyenlerin İnsan Kaynakları departmanları tarafından fiziki-maddi yahut elektronik ortamda, sözlü veya yazılı şekilde toplanması yöntemiyle; özgeçmiş formum ile işbu süreç esnasında arşivlenebilecek ses ve görüntü kayıtlarımın; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak BTA tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızamın bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

Yine işbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, BTA tarafından; şirketlerine ve/veya iş ortaklarına (Güncel grup şirketleri ve iş ortakları listemize) aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızamın olduğunu kabul ve beyan ederim. Bununla birlikte KVK Kanunu’nun 11. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; BTA adresinde bulunan formu doldurmak suretiyle BTA’ya başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerimin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahip olduğum hakkında bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızamın bulunduğunu kabul ve beyan ederim. Ayrıca, işe başvuru sırasında paylaştığım kişisel verilerimin doğru ve güncel olduğunu kabul ve beyan ederim.